Karin Saris

Programmeer- en techniekmentor op basis van Creative Learning, leren op je eigen manier en tempo, sinds 2017. Ik ben thuisonderwijzer en docent digitale vaardigheden voor alle leeftijden.