Materiaal

MIT App Inventor

App Inventor is een programma waarmee Android apps kunnen worden gemaakt. Voor het maken van apps met App Inventor hoeft geen programmeercode te worden getypt: de apps worden gebouwd met blokken die net zoals Lego in elkaar kunnen worden geklikt.

01 maart 2022
MIT App Inventor

App Inventor, werkt volledig online, in een browser. Een Android of iOS device zoals een smartphone of tablet, kan via wifi worden verbonden met App Inventor waardoor tijdens het programmeren direct het resultaat te zien is en uitgeprobeerd kan worden!

Voor Android kan er een installeerbaar bestand worden gemaakt of apps kunnen worden geupload naar Google Play. iOS apps kunnen alleen worden uitgeprobeerd met behulp van de companion.

Harald van Brederode van eDOEcatie.nl heeft 3 jaar geleden een leuke serie video's gemaakt over het werken met MIT App Inventor. Ze zijn nog heel goed te gebruiken.

Op de website van Peter Mathijssen kun je ook nog heel veel informatie vinden over het werken met App Inventor.